Преподаватели и институции в областта на

висшето образование

и технологията за обучение

Какво е HIIT?

HIIT има за цел да предостави на преподавателите по STEM във висшето образование самоефективността, компетенциите и уменията, необходими за разбиране на принципите и структурите на технологията за обучение, да ги използва бързо, за да намали въздействието на закриването и да запази приобщаващия характер на възможности за обучение. Рамката HIIT позволява на преподавателите по STEM във висшето образование да разберат как да използват технологии за обучение и дигитални инструменти в преподаването и ученето по специфичен предмет по систематичен начин. Това ще подобри готовността за дигитално образование, ще им помогне да прилагат принципите на технологията за обучение хоризонтално по време на тяхното преподаване и ще изберат правилната технология или инструмент за правилния контекст, за да постигнат своите учебни цели.

Очаквани резултати от HIIT: Учебна програма и учебен план, определящи контекста на обучението; съдържание на целите на обучението и метод за оценка на учебната програма и уменията. Пълен набор от учебно съдържание и материали със съответния метод за оценяване на уменията. Пространство за електронно обучение с интегрирано съдържание и метод за оценяване.