Yükseköğretim Öğretmenler, Kurumlar

ve

Öğretim Teknolojisi

HIIT Projesi

HIIT'in temel amacı, Yükseköğretim STEM eğitmenlerini öğretim teknolojisinin ilkelerini ve yapılarını anlamak için gereken öz-yeterlik, yeterlilikler ve becerilerle donatmak ve kapanışın etkisini azaltmak ile öğrenme fırsatlarının kapsayıcı doğasını korumak için bunlardan hızla yararlanmaktır. HIIT çerçevesi, Yükseköğretim STEM eğitmenlerinin konuya özel öğretme ve öğrenmede sistematik bir şekilde öğrenme teknolojilerinden ve dijital araçlardan maksimum düzeyde nasıl yararlanacaklarını anlamalarını sağlar. Dijital eğitime hazır olma durumunu geliştirecek ve öğretim teknolojisi ilkelerini öğretimleri boyunca yatay olarak uygulamalarına ve öğrenme hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru bağlam için doğru teknolojiyi veya aracı seçmelerine yardımcı olacaktır.

HIIT'ten Beklenen Sonuçlar:
-Öğrenme bağlamını tanımlayan Müfredat ve Ders Programı
-Öğrenme hedeflerinin içeriği ve müfredat ile beceri değerlendirme yöntemi
-İlgili beceri değerlendirme yöntemiyle birlikte eksiksiz öğrenme içeriği ve materyalleri seti
-Entegre içerik ve değerlendirme yöntemine sahip e-öğrenme alanı.