Висше образование:

Преподаватели, институции и

технологии за обучение

HIIT

Основната цел на HIIT е да предостави на преподавателите по HE STEM самоефективността, компетенциите и уменията, необходими за разбиране на принципите и структурите на технологиите за обучение, да ги използват бързо, за да се намали въздействието на затварянето и да се запази приобщаващия характер на възможностите за обучение. Рамката HIIT позволява на преподавателите по HE STEM да разберат как да използват технологии за обучение и дигитални инструменти в преподаването и ученето по специфичен предмет и по систематичен начин. Това ще подобри готовността за дигитално образование, ще им помогне да прилагат принципите на технологията за обучение хоризонтално по време на тяхното преподаване и ще изберат правилната технология или инструмент за правилния контекст, за да постигнат своите учебни цели.

Очаквани резултати от HIIT: Учебна програма и учебен план, определящи учебния контекст; учебни цели съдържание и учебна програма и метод за оценка на уменията. Пълен набор от учебно съдържание и материали със свързания метод за оценка на уменията. Пространство за електронно обучение с интегрирано съдържание и метод за оценяване.

bg_BG