курсa

Категория

    Размер на групата

  • Вид клас

  • Група или индивид

  • Категория инструменти

  • Вид дейност

  • Продължителност на дейността

  • Позоваване на областите на STEM, за които може да се използва