Ресурси на проекта

Доклади по проекта

Отзиви

"Като част от дейностите по обучение за обучение (LTTA) в проекта HIIT в Голуей, Ирландия, 8-ти 12 май 2023 г., показваме кратки 1-минутни интервюта с участници, работещи в STEM областта, като подчертаваме значението на инструктажните технологии. Освен това ние предоставяме ценен съвет, който да ви даде възможност в тази област. Следете, докато изследваме силата на разказването на истории и въздействащите видеоклипове. "

Цветелина Георгиева предоставя информация за учебните технологии, като сравнява подготовката на уроци с учебни технологии с традиционните методи.

Станислав Пенчев разказва за предизвикателствата, с които се сблъсква при използването на учебни технологии, и за ефективните начини за тяхното разрешаване.

Бахадир Намдар споделя опита си в използването на учебни технологии в класните стаи.

Бахадир Намдар обяснява причините за внедряване на технологиите за обучение във висшето образование.