Proje

HIIT'in temel amacı, HE STEM öğretmenlerini Öğretim Teknolojisinin ilkelerini ve yapılarını anlamak için gereken öz-yeterlik, yeterlilikler ve becerilerle donatmak ve kapanışın etkisini azaltmak ile öğrenme fırsatlarının kapsayıcı doğasını korumak için bunlardan hızla yararlanmaktır. HIIT çerçevesi, HE STEM öğretmenlerinin konuya özel öğretme ve öğrenmede sistematik bir şekilde öğrenme teknolojilerinden ve dijital araçlardan maksimum düzeyde nasıl yararlanacaklarını anlamalarını sağlar. Dijital eğitime hazır olma durumunu geliştirecek ve öğretim teknolojisi ilkelerini öğretimleri boyunca yatay olarak uygulamalarına ve öğrenme hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru bağlam için doğru teknolojiyi veya aracı seçmelerine yardımcı olacaktır.