Ábhar
  1. Lasadh Ard: Tá lasadh ard le fáil ar Notion, go háirithe do úsáideoirí atá nua leis an gclár nó nach bhfuil ar aithne acu ar uirlisí cosúil leis, ag teastáil am agus iarracht chun a chumasanna agus a ghnéithe a thuiscint go hiomlán.
  2. Roghanna Foirmiúcháin Teoranta: Cé gur cuireann Notion rogha leathan foirmiúcháin ar fáil, d'fhéadfadh sé bheith teoranta i gcomparáid le bogearraí próiseála focal nó dearadh, ag cur faoi deara nach bhfuil sé chomh feiliúnach do fhoirmiú doiciméad chasta nó do riachtanais ardaithe deartha.
  3. Feidhmíocht le Bunachairí Móra: Féadfaidh feidhmíocht Notion a bheith tioncharach nuair atá tú ag plé le bunachairí móra nó ábhar fairsing, is féidir go gcausódh sé amanna lódála níos mionsonraithe nó leimeanna seasta uaireanta, a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar an taithí úsáideora do dhaoine a bhíonn ag obair le haonadacha sonraí fairsinga nó tionscadail casta.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found