NOTION

За курса

Notion е инструмент за производителност и сътрудничество, който съчетава функциите на списък със задачи, диспечер на задачи, приложение за водене на бележки и wiki. Това е единно пространство, където обучаемите могат да записват своите идеи, да пишат и да планират задачите си, да планират и изпълняват своите проекти и дейности. Официалният уебсайт на този инструмент е https://www.notion.so/.