LEGO EDUCATION
İçerik

LEGO Education araçları herhangi bir zamanda, farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin:

 1. Sınıfta: LEGO Education kaynakları STEM eğitiminin bir parçası olarak geleneksel sınıf içi eğitime entegre edilebilir. Aynı şekilde, müfredatlar arası projelerde, uygulamalı, etkinlik tabanlı derslerin bir parçası olarak kullanılabilir. Öğretmenler LEGO Education aktivite kitlerini, yazılımını ve çevrim içi kaynakları ders planı yapmak, öğrencileri derse dahil etmek ve gelişimlerini değerlendirmek için kullanabilir.
 2. Evde: Evden eğitimi seçen öğrenciler LEGO Education materyallerini öğrenmelerini desteklemek ve daha ilgi çekici ve uygulamalı hale getirmek için kullanabilir. LEGO Education’da çeşitli kaynaklar vardır. Bunların arasında çeşitli konuları desteklemek üzere geliştirilmiş aktivite kitleri, çevrim içi kaynaklar ve yazılımlar yer alır.
 3. Okul Sonrası Programlarda: Öğrencilere yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunan, ilgi çekici ve etkileşimli öğrenme deneyimlerine odaklı EGO Education kaynakları okul sonrası düzenlenen programlarda veya kulüplerde kullanılabilir.
 4. Özel Eğitim: LEGO Education özel ihtiyaçları olan öğrencilere göre uyarlanabilir kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar, öğrencilerin becerileri ve bilgiyi destekleyici ve kapsayıcı bir ortamda edinmesine yardımcı olur.

Dersten önce:

 1. Aktiviteler için gereken materyalleri ve kaynakları hazırlayın.
 2. Dersiniz için açık öğrenme hedefleri belirleyin ve Lego setlerinin ve kitlerinin düzenli ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.
 3. Spesifik ders programlarını ve aktiviteleri inceleyin, ihtiyaç duyulabilecek destek materyallerini ve kılavuzları toplayın. Çalışma alanının düzenini kontrol edin, gerekli araç ve ekipmanın olup olmadığına bakın, katılımcılara güvenlik yönergelerini ve diğer yönergeleri iletin.

Lego Education dersi sırasında::

 1. Dinamik ve katılımı teşvik eden bir öğrenme ortamı yaratın.
 2. Öğrenciler Lego setleriyle çalışırken aktif katılımı ve öğrenciler arasında iş birliğini destekleyin.
 3. Öğrencilerin deneyler yapabilecekleri, problem çözebilecekleri ve fikirlerini paylaşabilecekleri yaratıcı bir ortam oluşmasını sağlayın.
 4. Ders ilerledikçe, öğrenci katılımını gözlemleyin, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını değerlendirin ve gerekirse hızınızı ve yaklaşımınızı duruma göre uyarlayın. İhtiyaç duyulduğunda rehberlik ve destek sağlayın; herkesin sizi takip ettiğinden ve hedefleri anladığından emin olun.
 5. Öğrenciler arası iletişimi ve grup çalışmasını teşvik edin; katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanıyın.

Lego Education dersi sonrası::

 1. Ders sırasında yapılan aktiviteleri ve öğrencilerin katılımını değerlendirin. Dersin çıktıları hakkında düşünün; dersin öğrenme hedeflerini karşılamada ne kadar etkili olduğunu değerlendirin.
 2. Katılımcılardan deneyimleri hakkında geri bildirim alma fikrini düşünün. Karşılaşılan zorluklar ve geliştirilmesi gereken yönler konusunda notlar alın ve bu geri bildirimi bir sonraki Lego Education derslerini daha iyi hale getirmek için kullanın.
 3. Katılımcılara çalışmalarını gösterebilecekleri ve paylaşabilecekleri imkanlar sağlayın, başarma hissini güçlendirin ve Lego Education ile keşfetmeye ve öğrenmeye devam etmelerini sağlayın.
Destekleyici dökümanlar
Ek bulunamadı
Ek bulunamadı