Съдържание на курса
Въведение
0/1
Кога и как да използвате този инструмент
0/1
Ресурси
0/1
PollEverywhere
Съдържание

Ето някои съвети и трикове за ефективно използване на Poll Everywhere в учебно пространство:

  1. Планирайте предварително: Подгответе вашите анкети и въпроси предварително, за да сте сигурни, че са ясни, кратки и подходящи за темата.
  2. Направете го интерактивен: Задавайте отворени въпроси и насърчавайте дискусията. Насърчавайте участието, като предлагате въпроси с множество възможности за избор или вярно/невярно.
  3. Насърчавайте ангажираността на обучаемите: Насърчавайте обучаемите да участват, като създавате анкети, които са подходящи за предмета и им позволявате да виждат резултатите в реално време.
  4. Използвайте ясни инструкции: Осигурете ясни и кратки инструкции как да участвате в анкетата, включително как да получите достъп до нея, как да отговорите и как да видите резултатите.
  5. Смесете въпросите: Избягвайте монотонността, като смесвате типовете въпроси, които задавате, като например с множествен избор, с отворен отговор или вярно/невярно.
  6. Не го усложнявайте: Избягвайте да задавате твърде много въпроси в една анкета и поддържайте въпросите прости и ясни, за да избегнете объркване.
  7. Анализирайте резултатите: Анализирайте резултатите от анкетите, за да съберете идеи, изводи и препоръки, за да коригирате своя подход на преподаване.
  8. Направете го забавно: Направете изживяването приятно и забавно за обучаемите, като включите хумор и снизходителност.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found